Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Tältä sivulta löydät 10 § mukaisen rekisteriselosteen.

1.     Rekisterin omistaja

Pohjola-Norden

WWW: http://pohjolanorden.fi

Sähköposti: info@pohjolanorden.fi

2.     Rekisterin nimi

Pohjola-Nordenin asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva asiakasrekisteri (”Pohjola-Norden asiakasrekisteri”)

3.     Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin kirjattuja asiakastietoja saatetaan käyttää rekisterinpitäjän markkinoinnissa ja tutkimuksissa.

4.     Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä pidetään kaikki käyttäjän vapaaehtoisesti antamat tiedot, joita Suomen lain puitteissa saa rekisterissä säilyttää. Tietoja ovat muun muassa nämä:

  • Nimi
  • Sukupuoli
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköposti

5.     Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteenä käytetään ainoastaan Pohjola-Norden verkkopalvelua (pohjolanorden.fi -sivusto) ja tietoja kerätään ainoastaan asiakkaan suostumuksella.

6.     Tietojen luovutus tai tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Pohjola-Nordenin asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. Tietoja saatetaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

7.     Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin aineisto säilytetään asianmukaisesti ja viranomaisen suosituksia noudattaen lukituissa tiloissa ja auringonvalolta suojattuna. Sähköisesti tallennettu tieto pidetään myös suojassa. Pohjolanorden.fi voi halutessaan käyttää asiakkaiden tietoja markkinointiin ja mainontaan sähköisissä viestintävälineissä.

8.     Markkinointi

Pohjola-Norden voi halutessaan käyttää asiakkaan tietoja suoramainontaan tai etämyyntiin, jos asiakas on antanut luvan siihen. Pohjola-Norden ei kuitenkaan luovuta tai myy tietoja eteenpäin.

9.     Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on halutessaan oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastaminen onnistuu sähköpostiviestillä osoitteeseen info@pohjolanorden.fi. Sähköpostiviestiin tulee sisällyttää kopio passista tai muusta viranomaisen myöntämästä henkilökortista.

10. Korjaamisoikeus

Pohjola-Norden korjaa ilman tahallista viivästystä asiakasrekisteriin kirjatut virheelliset tiedot. Tietoja saatetaan korjata sekä oma-aloitteisesti että asiakkaan pyynnöstä. Korjauspyynnöt tulee lähettää rekisteriselosteen 9. kohdassa mainittu sähköpostiosoitteeseen samoilla ohjeilla.

11. Kielto-oikeus

Asiakasrekisteriin rekisteröidyllä on Suomen henkilötietolain mukaan oikeus kieltää Pohjola-Nordenia käsittelemästä häntä koskevia tietoja markkinoinnissa, etämyynnissä tai muissa tarkoituksissa. Kielto tehdään 10. kohdassa mainituin ohjein.

12. Evästeet

Evästeillä (cookie) tarkoitetaan tunnistetietoja, jotka ladataan asiakkaan selaimeen. Pohjola-Norden käyttää evästeitä verkkopalvelun kehittämiseen, suorituskyvyn seuraamiseen ja markkinointiin. Lisää tietoa evästeiden käytöstä voit lukea täältä.

13. Muutokset

Pohjola-Norden voi halutessaan muuttaa tätä rekisteriselostetta ilman erillistä ilmoitusta. Muutokset päivitetään suoraan Pohjolanorden.fi -verkkosivuille.